Banner

Hoření vs. spalování

Posted by: admin  /  Category: hlavní

Hoření vs. spalování

- hoření – při hoření se všechna energie přenáší na teplo
- spalování – 50% en. – ATP
- pro obnovu ATP je využita energie z buň dýchání
- oxidací 1 mol. Glukózy – 36 mol ATP
- kvašením 1 mol. Glukózy – 2 mol ATP

Metabolické dráhy

Posted by: admin  /  Category: hlavní

Metabolické dráhy

Katabolické dráhy
- rozkladné, exergonické, oxidační, aerobní, anaerobní
- buněčné dýchání
- uvolňuje se při nich energie, která se využívá k biologické práci. Štěpení cukrů, tuků, bílkovin spalování živin v buňce, oxidace C,T,B
- v mitochondriích
- anaerobní glykolýza, krebsův cyklus, oxidace mastných kyselin

Anabolické dráhy
- je k nim potřeba energie, která se uvolňuje ve drahách katabolických(z ATP – adenozintrifosfát – baterie organismu
- AMK, synt. NK, v základní cytoplazmě
- Proteosyntéza – tvorba BK z AMK
- Syntéza NK

Aerobní metabolismus
- uvolňování energie za přítomnosti kyslíku

Anaerobní metabolismus
- uvolňování energie bez přítomnosti kyslíku
- každá buňka je samostatný celek, veškerou energii, kterou potřebuje při dějích katabolických využívá ji k potřebě – dějům anabolicjým – růst, pohyb dráždivost

ATP – adenozintrifosfát
- přenašeč energie
- akumulátor energiee
- adenin – ribosa + 3 zbytky kys. Trihydrogenofosforečné
- pro obnovu ATP je využita energie z dýchání i kvašení
- oxidací 1 mol glukózy